درباره

سلام به وب سایت من خوش امدید اگرتمایل داشته باشیدمیتوانید بیشتربامن اشناشوید.من,احمدرشیدی متولد1359تهران ومدیرفروش شرکت هماتل درمجتمع بازارموبایل ایران هستم.شرکت هماتل ازسال1380تاسیس شده وازسال1388چهارمین شعبه خودرادربازارموبایل افتتاح کردتادرعرضه تلفن همراه پیشتازباشد
گزارش تخلف
بعدی